Onderhoud rieten dak

Verantwoordelijkheid voor onze daken

ieten daken die Corné Daemen Rietdekkersbedrijf legt, blijven altijd ‘onze daken’. Dat betekent niet dat we die rieten daken als ons bezit zien, maar wel dat wij ons er verantwoordelijk voor voelen. Aan een rieten dak dat wij net gelegd hebben, hoeft de eerste tien jaar niks te gebeuren. Maar na verloop van die tijd gaat vooral algenvorming het riet beschadigen doordat er schimmel ontstaat. Dit is niet tegen te gaan, zeker niet in ons vochtige klimaat.

Bomen die rondom uw woning staan, ontnemen de wind en zullen de mosvorming en het ontstaan van schimmel bevorderen. Vogels en stormwinden kunnen rieten daken beschadigen als deze niet goed zijn gelegd. Omdat wij achter onze kwaliteit staan, geven wij een garantie op vogel- en stormschade af van 10 jaar op door ons gelegde rieten daken van minimaal 45 graden.

Of uw dak aan een onderhoudsbeurt toe is, kunt u vrij snel zelf bepalen. Onregelmatigheden in het dak, zacht riet, zichtbare metalen draden en mos op het dak zijn tekenen dat een onderhoudsbeurt geen kwaad kan. Overigens kan het ook zijn dat u wat onregelmatigheden en mosgroei op rieten daken wel mooi vindt. Wij kunnen dan in overleg met u bepalen of we al onderhoud plegen.

© Copyright - Rietdekkersbedrijf Daemen